ரொம்ப அழகா இருக்கு.

14 ஆகஸ்ட் 2011

முகப்பு > தொகுப்புகள் > கவிதை

தமிழ் அழகா ?
தமிழ் பேசும் இதழ் அழகா ?…

இசை அழகா ?
இசை கொஞ்சும் சிரிப்பழகா ?…

இருள் அழகா ?
இருள் கவிழும் குழல் அழகா ?…

நிலவு அழகா ?
நிலவாய் குளிரும் முகம் அழகா ?…

மேகம் அழகா ?
மேகமாய் மிதக்கும் அவள் தேகம் அழகா ?…

இளமை அழகா ?
இளமையில் இவள் மட்டும் அழகா ?…

உண்மை அழகா ?
உண்மையை மறைக்கும் அவள் கண்மை அழகா ?…

பாவங்கள் அழகா ?
பாவங்கள் செய்யும் அவள் பார்வைகள் அழகா ?…

பருவங்கள் அழகா ?
பருவத்தில் பூரித்த துருவங்கள் அழகா ?…

மர்மங்கள் அழகா ?
மர்மமாய் இருக்கும் அவள் மச்சங்கள் அழகா ?…

முத்தங்கள் அழகா ?
முத்தங்கள் விட்டுச்செல்லும் எச்சங்கள் அழகா ?…

மோகங்கள் அழகா ?
மோகத்தில் எரியும் நம் தேகங்கள் அழகா ?…

தோல்விகள் அழகா ?
தோற்ற பின்னும் சிரிக்கும் வேள்விகள் அழகா ?…

காமங்கள் அழகா ?
காமம் தீர்ந்தும் வாழும் காதல்கள் அழகா ?…

காதல் அழகு !
காதலும் காதலிக்கும் என் காதலி அழகு !!!

முகப்பு > தொகுப்புகள் > கவிதை

டுவிட்டரில் பகிர
முகநூலில் பகிர

<< பழையன புதியன >>


முகப்பு  |  புத்தகங்கள்  |  வலையூட்டம்  |  வளையொலி  |  Blog

பொதுவுடைமை @ 2009.