இடுகைகள்

April, 2009 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

வைதேகிக்காக ஒரு tanglish கவிதை

May மாதத்தில் ஒரு
Moon பிறந்தது !!!
வைதேகி பிறந்தநாள் - மே 3.

(இன்றிரவு நண்பர்களுடன் கதைத்து கொண்டிருந்த போது, மனதில் உதித்தது...)